Gyógyító beszélgetés

LELKI WELLNESS - A JOBB KÖZÉRZETHEZ, A BÉKÉSEBB, EREDMÉNYESEBB,

TUDATOSABB ÉLETHEZ VEZETŐ ÚT

GYAKORLATI ÖNISMERET  

                 

ÚJRATERVEZÉS

      

„Amit meg lehet változtatni, az az, ahogyan a változáshoz viszonyulsz, és ahogyan a változás hatására változol.”- mondta Neale Donald Walsh, korunk egyik nagy tanítója. Nyilvánvaló, hogy ez a jelenleg kialakult rendkívüli, különleges lehetőségeket rejtő helyzet új hozzáállást, új tudatosságot követel mind kollektív, mind egyéni szinten. Ha szeretnéd tudni, hogyan lehet ezt konkrétan megvalósítani a saját életedben, a környezetedben élőket is segítve ezzel, várlak szeretettel konzultációra, az aktuális körülményeket figyelembe véve akár "Messenger" segítségével, így a külföldön és a vidéki településeken élők is lehetőséghez juthatnak. Úgy tűnik, sürget az idők szava, hogy egyre több ember „ébredjen” és a kiszolgáltatottság és tehetetlenség helyett döntsön a tudatosság mellett.

Továbbá szeretettel ajánlom figyelmedbe az új online tanfolyamomat, amely kivételes alkalom egy otthon végezhető szisztematikus, átgondolt, gyakorlatias önismereti útra, kényelemben, biztonságban, költséghatékonyan. Ráadásul a most lelassult, lecsendesült világunk kiváló feltételeket teremt egy elmélyült belső munkára, egy új kezdetre. Mert változni szükséges, ez ennek, mint minden válságnak a legfontosabb üzenete. Bármi is történik a külvilágban, aki tudatos, mindig talpon marad.

„Mivel az, ahogyan gondolkodunk, érzünk és viselkedünk, lényegében a személyiségünk, a személyiségünk az, ami megteremti személyes valóságunkat. Ezért ha új személyes valóságra, új életre vágyunk és törekszünk, új személyiséget kell teremtenünk.” – foglalja össze üzenete lényegét korunk másik nagy tanítója, Joe Dispenza.

Elsőként azon érdemes változtatni, hogy tudd, nem kell egyedül átmenned ezen a nehéznek tűnő időszakon. Élj a segítség lehetőségével, a megváltozott körülmények között is elérhető a támogatás az újratervezéshez.

 

„Magadnak kell annak a változásnak lenned, amit szeretnél meglátni a világban.”

 

/Mahátma Gandhi/

 

Hogyan tudsz jobb kapcsolatot kialakítani a családoddal, a pároddal, a munkatársaiddal…

Hogyan találhatsz rá életfeladatodra, hogyan teljesítheted be a küldetésed…

Hogyan teheted vállalkozásod jövedelmezőbbé…

Hogyan élhetsz egészségesebb életet lelki, szellemi értelemben…

Hogyan tudod a legjobbat kihozni jelenlegi élethelyzetedből…

 

Célom, hogy a fenti témákban a közös munka során segítséget nyújtsak a feltárás,

a változás folyamatában, mindezt elfogadó, támogató légkörben.

Nekem is az adja a legnagyobb örömet, ha egyre több ember ébred rá,

hogy a kiszolgáltatottság és a szenvedés helyett

a tudatosodás által választhatja a szabadság és a boldogság útját.  

 

Bemutatkozás: A pedagógus, népművelő végzettségem megszerzése után sok dokumentumfilmet és televíziós tudományos magazint rendeztem, Később menedzserként részt vettem a kommunikáció oktatásában, valamint vezetők továbbképzésében. Képeztem magam szakirodalommal és tanfolyamokkal, valamint sok-sok éven keresztül rendszeres látogatója voltam egy szabadegyetem nyitott programjainak, majd egy másiknak pedig előadója, trénere lettem.

2007-ben önismereti tanácsadóként diplomáztam, szakdolgozatomat az Integrál pszichológia témaköréből írtam, amely az ősi és modern, a spirituális és tudományos, valamint a keleti és nyugati irányzatokat foglalja egy összefüggő rendszerbe Személyre szabott egyéni, illetve kiscsoportos, gyakorlat központú önismereti és tudatosságot fejlesztő programokat dolgozok ki, és ilyen foglalkozásokat vezetek Budapesten, Békéscsabán és Szegeden. 

Várható eredmények: A problémás élethelyzeteket előidéző elfojtott érzelmi blokkok oldásával és megváltoztatásával rendeződhetnek az emberi kapcsolatok: legyen az párkapcsolat, szülő-gyermek, testvéri, baráti vagy akár munkahelyi kapcsolat, illetve megoldódhatnak az anyagi és egzisztenciális gondok. A beszélgetések és gyakorlatok lényege, hogy kapcsolatba kerüljünk lényünk legmélyebb részével és megtaláljuk, feloldjuk lelki problémáink gyökerét. Így lelkünk felszabadulhat. 

Módszerek:  A hatékonyság és eredményesség érdekében a beszélgetés mellet alkalmazom a családtörténet analízist, a személyre szabott, irányított vizualizációs gyakorlatokat, a kellemetlen gondolatok és érzelmek hatástalanítását szolgáló eljárásokat, az egyéni értékmeghatározásokat a különböző életterületeken. A közös munkát sok-sok kérdőív, vizualizációs gyakorlat, időnként elméleti ismertetek segítik, továbbá a hagyományosak mellett a legújabb kutatások eredményeit tükröző, aktuális módszerek (pszichogenetika, NLP, azaz neurolingvisztikus programozás, Theta Healing, Belső utazás) szintén bekerültek a tematikámba, melynek van egy első és egy második része, és amely a KÉK PILLANGÓ fantázianevet kapta. (Miért Kék pillangó? Elmondom majd személyen.)

Garancia, kockázatmentesség: Az első alkalom első fél órája, ami ismerkedéssel és a problémás helyzet feltérképezésével, a lehetséges megoldási javaslatok felvázolásával telik, térítésmentes. Csak kölcsönös bizalom és szimpátia esetén folytatjuk a foglalkozást. Az óradíjam tizenkettő ezer forint, egy foglalkozás időtartama körülbelül másfél óra.    

EGYÉNI FOGLALKOZÁSOK BUDAPESTEN, BÉKÉSCSABÁN ÉS SZEGEDEN.

 A JOBB KÖZÉRZETHEZ, A BÉKÉSEBB, EREDMÉNYESEBB, TUDATOSABB ÉLETHEZ VEZETŐ ÚT

A munka lényege: Az alábbi életterületeken és témákon keresztül megnyilvánuló problémák okozója,

a "kis ego-s én" működése héttérbe kerüljön, és végre teret nyerjen a valódi "Én",

azaz "Ön-mag-unkra" találjunk.  

LELKI WELLNES PROGRAM -  Egymásra épülő, választható témák

1. Családtörténet: Családfa, generációs minták (szerepek, játszmák). Családi lelkiismeret. A kapcsolatok javítási lehetőségei édesanyával, édesapával, testvérrel, gyermekkel. Az ítélkezések és elvárások átalakítása megértéssé, együttérzéssé, elfogadássá.

2. Belső gyermek: A sérült belső gyermek támogatása csecsemő, kisded, óvodás, iskolás és kamaszkorban. A lazítás, a felfedezés, az érzelmek egyensúlya, a megfelelési kényszer és a lázadás megnyilvánulásai a jelenben. Gyermeknevelés, meg nem született gyermekek, gyermekvállalás sikertelenségének okai.

3. Párkapcsolatok: Párkapcsolati minták a családban. A lezáratlan kapcsolatokból származó kötődések és sérülések rendezése. A jelenlegi párkapcsolat (vagy annak hiánya). Önérvényesítés vagy önfeladás? A partner, mint tükör. Ideális és egyenrangú kapcsolatok, A sérülések intimitáskerülővé, a hiányok pedig függővé tesznek. Sérülések feltárása, a hiányok és függőségek felismerése és oldása. Az elköteleződéstől való félelem okai.

4. Munka, hivatás, életfeladat: Az életfeladat és az életcélok meghatározása és megvalósítása. „Ajándékod a világnak” című munkalap. A problémamegoldás lépései. Más nézőpontok megismerése, bírálatfogadó stratégiák. Megbecsülés a munkahelyen. A kiégés jelei és fázisai. Az új, ideális munkahely megtalálása, megteremtése, ügyfélkör kiépítése. 

5. Bőség, teremtés: Családi minták, korlátozó hiedelmek, önbüntető programok. A teremtő képzelet. Cselekvési képességek, megvalósítás: Értékek, célok, tervezés. Kudarckerülés, sikerorientáltság. Alkotói erények. Belső hang, pozitív jövőkép, pozitív programozás, hála.

6. Önértékelés: Pozitív és negatív tulajdonságok. Önbizalom, önbecsülés és önszeretet.  Hogyan tudunk jó kapcsolatot kialakítani önmagunkkal és másokkal? Kritika és elismerés önmagunk és mások felé. Pozitív értékek feltárása, önbizalmat növelő megerősítések. Reális énkép, visszajelzések kérése. Munka mind a sötét, mind a világos árnyékos énnel. 

7. Intimitás vagy játszma: A játszmák tudattalansága, rejtettsége, nyeresége. Szereplői: üldöző, áldozat, megmentő. Őszinteség, kivetítések visszavonása, felelősségvállalás. Konfliktuskezelési és együttműködési stratégiák. Egészséges önérvényesítés, az agresszió és a manipuláció sajátosságai.  A határok képviselete, a küzdési stratégiák elengedése. A szeretet, mint életforma.

8. Érzelmi intelligencia: A tény és érzelemmemória. Magasabb rendű érzelmek: innováció, lelkiismeret, empátia. Munkalapok az érzelmek kezelésével kapcsolatban, érzelmi kiegyensúlyozó technikák. Felelősségvállalás, negatív érzelmi energiák kifejezése. Érzelmek és gondolatok összefüggései, kellemetlen érzések és gondolatok hatástalanítása.

9. Megbocsátás, elengedés: A lelki békéhez vezető út, a megbocsátás és az elengedés folyamata.  Méltó emlékezés. Az elfojtás mechanizmusa és hatásai. Régi, eltemetett sérelmek. Megbocsátás, de hogyan?  A megbocsátás sorsformáló hatása. 

10. Kommunikáció: Aktív meghallgatás, elfogadó visszajelzések, értő figyelem. Kerülendő kommunikációs gátak: elterelés, ítélkezés, fenyegetés. Erőszakmentes kommunikáció. Egészséges önérvényesítés: megfigyelés, érzelem kifejezése, kérés. Esetek elemzése, szokások átprogramozása.

11. Egészség és tudatosság: A test a lélekszínpada. A tünetek valódi okainak feltárása. Lelki és szellemi méregtelenítési technikák. Káros szenvedélyek, önpusztító viselkedésminták okainak feltárása. Étkezési problémák, a túlsúly, az allergia érzelmi háttere. A gyógyító folyamatok segítése.    

12. Tudatosság, energiák, változás: A hamis, ideális és a valódi én. Az eltérést okozó érzelmi rétegek, korlátozó hiedelmek és cselekvési minták felismerése, elengedése. Radikális elfogadás, az új én megteremtése. Tudatszintek és hatásaik. További fejlődési lehetőségek, új célok kitűzése. 

A konzultációs napok,  előadások, tréningek, kiscsoportos foglalkozások aktuális időpontjairól a "Programok" menüpont alatt,

illetve a www.facebook.com / Gyógyító beszélgetés (Kék pillangó)
 
oldalon lehet tájékozódni, továbbá a programok ismertetői
 
a "Tematikák" menüpont alatt olvashatók.
 
Folyamatosan frissülő gondolatébresztő írások szintén a www.facebook.com /
Gyógyító beszélgetés (Kék pillangó) oldalon olvashatók,
ahol természetesen lehetőség van a "KÖVETÉS"-re  is.  
 
                                                                                                                                                                                                                                           
Berkó Zsófia önismereti tanácsadó, tréner

Időpont egyeztetése: 20 55 33 44 7 (sms is), berko.zsofia@gmail.com