Gyógyító beszélgetés

„Mindenik embernek a lelkében dal van,

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek.” 

                                                                                                                  (Babits Mihály)                                      

 

  Ha szeretne jobb kapcsolatot kialakítani partnerével, családtagjaival, ismerőseivel ...

Ha kíváncsi arra, mely hivatás területén lehet a legsikeserebb, vagy hogyan tehetné jövedelmezőbbé a vállalkozását ...

Ha érdekli milyen lelki és szellemi háttere van kialakult testi tüneteinek, az ismétlődő problémás élethelyzeteknek ...

Ha már megfigyelte, hogy folyton ugyanolyan típusú akadályok keserítik meg a mindennapjait ...

Ha már rendelkezik elméleti tudással, képesítéssel, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá a segítői munkához ...

Ha küldetésének érzi segítői tevékenységét, de még nem tudott kiteljesedni benne ...

Ha kész a változásra, ha a kiszolgáltatottság helyett a tudatosságot választja, itt az ideje, hogy tegyen önmagáért.

A pedagógus, népművelő végzettségem megszerzése után sok dokumentumfilmet és televíziós tudományos magazint rendeztem, amely lehetőséget adott a  bonyolult emberi psziché megismerésének területén. Később egy felvételi rendszer keretében számtalan interjút készítettem, ahol felfigyeltem az életrajzi adatok, a pszichés jellemzők összefüggéseire. Menedzserként részt vettem a kommunikáció oktatásában, valamint vezetők továbbképzésében. Ezt követően a műsorelemzőként eltöltött évek alatt rengeteg olyan műsorral kerültem kapcsolatba, melyeknek témája a testi, lelki gyógyító folyamatok voltak, így ismereteimet folyamatosan bővíthettem. Képeztem magam szakirodalommal és tanfolyamokkal, valamint sok-sok éven keresztül rendszeres látogatója voltam egy szabadegyetem nyitott programjainak, később egy másiknak pedig előadója, trénere lettem.

2007-ben önismereti tanácsadóként diplomáztam, szakdolgozatomat az Integrál pszichológia témaköréből írtam, amely az ősi és modern, a keleti és nyugati irányzatokat foglalja egy összefüggő rendszerbe Jjelenleg is személyre szabott egyéni, illetve kiscsoprtos önismereti és személyiségfejlesztő programokat dolgozok ki, foglalkozásokat vezetek Budapesten, Szegeden és Békéscsabán. 2016-ban indítottam a mentori programom, amely keretében átadom tapasztalataimat és az évek során megalkotott anyagokat a segítői pályán dolgozóknak, illetve programjaimmal támogatást tudok nyújtani az egyéb területeken tevékenykedó vállalkozóknak is.

A problémás élethelyzeteket és kellemetlen testi tüneteket előidéző elfojtott érzelmi blokkok oldásával, a külső és belső energiaáramlás harmonizálásával sokat tehetünk fizikai, érzelmi és mentális egészségünkért. A háttérokok feltárásával és megváltoztatásával rendeződhetnek az emberi kapcsolatok: legyen az párkapcsolat, szülő-gyermek, testvéri, baráti vagy akár munkahelyi kapcsolat, illetve megoldódhatnak az anyagi és egzisztenciális gondok. A beszélgetések és gyakorlatok lényege, hogy kapcsolatba kerüljünk lényünk legmélyebb részével és megtaláljuk, feloldjuk testi és lelki problémáink gyökerét. Így lelkünk felszabadul, a testünk pedig természetes módon a gyógyulás útjára léphet.

A hatékonyság és eredményesség érdekében a beszélgetés mellet alkalmazom a családtörténet analízist, a személyre szabott, irányított vizualizációs gyakorlatokat, a kellemetlen gondolatok és érzelmek hatástalanítását szolgáló eljárásokat, az egyéni értékmeghatározásokat a különböző életterületeken. A közös munkát sok-sok kérdőív, vizualizációs gyakorlat, időnként elméleti ismertetek segítik, továbbá a hagyományosak mellett a legújabb kutatások eredményeit tükröző, aktuális módszerek is bekerülnek a tematikámba, melynek van egy alap és egy haladó része, és amely a KÉK PILLANGÓ fantázianevet kapta. (Miért Kék pillangó? Elmondom majd személyen.)

 

 ÚJ! KÉK PILLANGÓ KÖNYVKUCKÓ

 https:kekpillangokonyvkucko.shopstart.hu

 Válogatott Könyvek a pszichológia, az önismeret,

 a személyiségfejlesztés, az egészséges életmód témakörében.

Ha bármilyen kérdése van, illetve szeretne személyre szabott könyvajánlást, 

esetleg az olvasottakkal kapcsolatban szívesen konzultálna, sms-ben, email-ben

jelezheti.  (20 55 33 44 7, berko.zsofia@gmail.com)

A kínálat gyakran változik, mindig van valamilyen kedvezmény,

látogasson vissza rendszeresen!

Kellemes olvasási élményeket kívánok!

 

SEGÍTŐI MENTOR PROGRAM

Várom azon segítő tevékenységet végzők, vagy az ezt tervezők jelentkezését,

akik már rendelkeznek képesítéssel, de nem tudják, hogyan induljanak el,

illetve még nem elég hatékonyak, továbbá akik szívesen beépítenék

az általam összeállított egyedi Gyógyító beszélgetés - Kék pillangó módszer

számukra hasznos moduljait saját programjukba. (A tematikát lásd lentebb!)

A mentor program abban is egyedülálló, hogy az egyéni foglalkozások a tananyag mélységében,

időtartamában egyénre szabottak, a már meglévő tudásanyagra építkeznek.

Az elmélet mellett a gyakorlati kérdésekre is kiemelten nagy hangsúlyt fektetek.

A mentor program résztvevője konkrét ötleteket és támpontokat kaphat abban is,

hogyan dolgozzon ki önállóan előadásokat, tréningeket, kérdőíveket, gyakorlatokat.


Iegúdőpont egyeztetése: Berkó Zsófia 20 55 33 44 7 (sms), berko.zsofia@gmail.com

 

TARTS VELEM  AZ ÖNISMERET KALANDOS ÚTJÁN!

2018 szeptemberétől újra havonta egy témát, azaz a tematika egy-egy modulját járjuk körbe

a www.facebook.com (Kék pilllangó) oldalamon.

 

  EGYÉNI FOGLALKOZÁSOK BUDAPESTEN, SZEGEDEN ÉS BÉKÉSCSABÁN.

1.  Önismeret, személyiségfejlesztés: LELKI WELLNESS
     A JOBB KÖZÉRZETHEZ, BÉKÉSEBB, EREDMÉNYESEBB ÉLETHEZ VEZETŐ ÚT
     Választható modulok (Alapfoglalkozások)
 

1. Állapotfelmérés, családtörténet: Problémafeltárás, célkitűzés. Családfa, generációs minták.

2. Családi kapcsolatok rendezése: A kapcsolatok javítási lehetőségei édesanyával és édesapával,
    testvérrel, gyermekkel.
 
3. Belső gyermek: A sérült belső gyermek támogatása csecsemő, kisded, óvodás,
    iskolás és kamaszkorban. A lazítás, a felfedezés, az érzelmek egyensúlya,
    a megfelelési kényszer és a lázadás megnyilvánulásai a jelenben. 
 
4. Önértékelés: Pozitív és negatív tulajdonságok.  Miért félünk magunkba nézni?
    Kritika és elismerés önmagunk és mások felé.  
 
5. Korábbi párkapcsolatok: Párkapcsolati minták a családban. A korábbi kapcsolatokból
    származó kötődések és sérülések rendezése. 
 
6. Jelenlegi párkapcsolat (vagy annak hiánya): Önérvényesítés vagy önfeladás?
    Alkalmasság és nyitottság, mint feltételek. Ideálok. A partner, mint tükör.
 
7. Munka, hivatás, életfeladat: A munkám a hivatásom? Más nézőpontok, bírálat fogadása.
    A kiégés fázisai. Új munkahelyi, üzleti  lehetőségek megteremtése.
 
8. Anyagi bőség, jólét: Családi minták, korlátozó hiedelmek, önbüntető programok.
    Küzdés. Céltudatosság. A teremtő képzelet.
 
9. Megbocsátás, elengedés: A lelki békéhez vezető út, a megbocsátás paradoxona
    és az elengedés folyamata. Régi, eltemetett sérelmek. Bocsánatkérés.
 
10. Értékek, célok: Kellemetlen gondolatok és érzések hatástalanítása, pozitív jövőkép.
     Túl a konfliktusokon. Értékek, célok meghatározása életterületekent.
 
A HALADÓ PROGRAM (szintén választható modulokkal):
 
1. Az érett személyiség ismérvei: Önértékelés, önelfogadás, önszeretet.
    Az önérvényesítés és önfeladás egyensúlya az egyenrangú kapcsolatokban
 
2. Reális énkép: Visszajelzések kérése. Munka az árnyékos énnel. Mi az, ami zavar?
    Magunk, mások és az életesemények elfogadása. 
 
3. Egészséges önérvényesítés: Az agresszió és manipuláció sajátosságai.
    A személyiség határainak képviselete, védelme, a küzdési stratégiák elengedése.
 
4. Erőszakmentes kommunikáció: Aktív meghallgatás, értő figyelem.
    Kommunikációs gátak: ítélkezés, fenyegetés. Esetek elemzése, szokások átprogramozása.
 
5. Érzelmi intelligencia: A tény és érzelemmemória, a negatív érzelmek kezelése.
    Magasabb szintű érzelmek: lelkiismeret, empátia. Érzelemkiegyensúlyozó technikák.
 
6. Egyenrangú kapcsolatok: Kapcsolati profilok, mintakövetés. Függés, intimitáskerülés.
    Sérülések, hiányok és függőségek felismerése és oldása. Az elköteleződéstől való félelem.
 
7. Intimitás vagy játszma:A játszmák rejtettsége, nyeresége. Üldöző, áldozat, megmentő.
    Öszinteség, kivetítések visszavonása, felelősségvállalás, konfliktuskezelés.
 
8. Cselekvési képesség, megvalósítás: Tervezés. A problémamegoldás lépései.
    Halogatás. Kudarckerülés, sikerorientáltság. Alkotói erények. 
 
9. A változás: Eltérés a között, amilyennek látszunk, illetve amilyenek valójában vagyunk.
    Megkövesedett érzelmi rétegek, korlátozó hiedelmek és cselekvési minták. 
 
10. Egészség és tudatosság: Testi, lelki, szellemi méregtelenítési technikák.
      Káros szenvedélyek, önpusztító viselkedésminták okai. Étkezési zavarok, a túlsúly,
      és az allergia érzelmi háttere. Az új, pozitív szokásokat megerősítő gyakorlatok.
 
Előadások, tréningek, kiscsoportos műhelyfoglalkozások:
Az aktuális időpontokról a "Programok" menüpont alatt,
illetve a www.facebook.com / Gyógyító beszélgetés (Kék pillangó)
oldalon lehet tájékozódni, továbbá az egyéb programok ismertetői
a "Tematikák" menüpont alatt olvashatóak.
 
Folyamatosan frissülő gondolatébresztő írások szintén a www.facebook.com /
Gyógyító beszélgetés (Kék pillangó) oldalon olvashatók,
ahol természetesen lehetőség van a "KÖVETÉS"-re  is.  
 
A további részletekről az alábbi telefonszámon tudok tájékoztatást nyújtani,
valamint érdemes feliratkozni az ingyenes hírlevél szolgáltatásra is. (Lásd alul, az idézeteknél!)                                                                                                                                                                                                                                              
                                                          Berkó Zsófia

                             önismereti tanácsadó, személyiségfejlesztó tréner

                   Elérhetőség: 20 55 33 44 7 (sms), berko.zsofia@gmail.com