Cikkek

A spirituális választerápiáról bővebben

A tudatos elme az érzékszervek segítségével begyűjti az információkat, a különféle elképzeléseket, majd hiedelmeket és ítéleteket alakít ki belőlük, aztán pedig elraktározza őket a tudatalatti elmében, amelyet a számítógéphez és a benne tárolt programokhoz hasonlíthatunk.

A legmarkánsabban az egyensúlyra és a harmóniára törekvés nyilvánul meg a személyiségben. Keresi azokat a döntéseket, amelyek a legkevésbé sem zavarják meg a harmóniát, lehetőleg nem akar senkit sem megsérteni. Ettől függetlenül mégsem vágyik a beolvadásra, inkább a szabadságot kedveli. Toleráns és barátkozó, stílusosan dolgozik, figyel arra, hogy senkiben se keltsen visszatetszést.

„A világban mindennek megvan az Isten által meghatározott helye, a problémák, betegségek, sőt a boldogtalanság mindig egy „kibillent” helyzetből eredeztethető!!!

A hét csakra olyan összefüggő rendszert alkot, mint a naprendszerünk. Testünk az Univerzum leképeződése, s ez utóbbit szintén tekinthetjük egy hatalmas testnek, amelynek hét energiaközpontja van. A kozmosz hét energiaközpontját az ókoriak a naprendszer hét klasszikus planétájával azonosították.

A hét csakra a hét archetipikus tudati állapotnak is megfelel, amelyek szorosan kötődnek az emberi test bizonyos helyeihez. Ezek a testi helyek és a hét tudatállapot folyamatosan kommunikál egymással.

A csakrák leképeződnek a kézen, a lábon és az energiacsatornákon is.

„Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár veletek vannak, de nem birtokaitok.
Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de a lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik,
ahova Ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem."

 Khalil Gibran: A gyermekekről (részlet)
Révbíró Tamás fordítása

Az óvodáskor a két és fél, hároméves kortól a hat - hétéves korig terjedő időszak. A korábbi fantasztikusan gyors fejlődés lelassul, bár a testfelépítés még magán hordozza a gyermeki jellegzetességeket, azaz a fej még aránytalanul nagy a törzshöz képest, a végtagok egyre ügyesebbek. Először három, majd kétkerekű biciklin tanulnak meg kerekezni, kézügyességüket jelzi, hogy egyre ügyesebben kapják el a labdát, magabiztosan kezelik az ollót, egyedül öltöznek, esetleg a cipőfűzőjüket is be tudják kötni. Az iskolakezdéshez szükséges finom motoros koordináció is fokozatosan alakul, azaz képessé válik a geometriai formák, a számok, a betűk másolására, vagyis utánzására. Az óvodás gyermek már mindent megfigyel, amit a környezetében lát, értelmez a maga módján, megpróbálja leutánozni, ennek fő terepe a játék.