Találkozás a válsággal

 „Nagy változás korát éljük. Talán mindig is így volt. Sokan azok közül, akikkel beszélgetek, nagy változásokon és megpróbáltatásokon mennek keresztül személyes életükben. Már semminek sincs értelme a számukra. Minden, amiben hittek, megkérdőjeleződött. Elveszettnek érzik magukat, miközben olyan életet élnek, amely nem a sajátjuk. … 

A válság valóban üdvös. Azt jelenti, hogy a kígyó levedli a bőrét. A régi minták, a megrekedt azonosulások már nem állják meg a helyüket. Fájdalom nélkül nem történhet valódi átalakulás.

…  A változás elkerülhetetlen, és az örökké jelen lévő meghívás arra szólít, hogy forduljunk a változás fájdalma felé. és lássuk vendégül a jelen pillanatot úgy, mintha mi magunk választottuk volna, még ha pillanatnyilag nem is tudjuk elhinni, hogy így volt.” (Jeff Foster)