XX személyiségtérképe - részlet

A legmarkánsabban az egyensúlyra és a harmóniára törekvés nyilvánul meg a személyiségben. Keresi azokat a döntéseket, amelyek a legkevésbé sem zavarják meg a harmóniát, lehetőleg nem akar senkit sem megsérteni. Ettől függetlenül mégsem vágyik a beolvadásra, inkább a szabadságot kedveli. Toleráns és barátkozó, stílusosan dolgozik, figyel arra, hogy senkiben se keltsen visszatetszést. Mivel kerüli a konfliktust, problémái lehetnek döntési szituációkban, függhet a külvilágtól, mások szimpátiájától. Véleményét másokéhoz igazíthatja, alkalmazkodása lehet hamis.

Könnyen köt ismeretséget, de kompromisszumokat is. Mindig figyel másra, de azért őrködik saját függetlensége és szabadsága felett is. Elképzelhető, hogy annyira vágyik mások szimpátiájára, hogy elnyomja saját érzéseit. A frusztrációt gyermekkorától kezdve kevéssé tolerálja. Érzelmileg ingerelhető, nagy szüksége van a függetlenségre és az önmagáért vállalt felelősségre. Egész életében fiatalnak és nyitottnak érzi magát, mindig kész az új befogadására, belül kicsit nyugtalan, érzékeny arra, ha mellőzik, ha háttérbe szorítják.
Időnként félelemmel töltheti el, hogy tekintettel kell lenni másokra, vagy függővé kell válni tőlük, mégis belekényszerítheti magát számára terhes kapcsolatokba.

Hatalmas belső gazdagság jellemzi, amelyre bizton építhet, így ennek segítségével, illetve gyógyító erejével szerezheti meg jövedelmét. Ennek ellenére pénzügyi krízisek előfordulhatnak életében, szélsőséges esetben pedig túlzottan kontrollálhatja az anyagi erőforrásokat. Minden olyan munkakör megfelel a számára, amely tehetségének és sokrétű érdeklődésének megfelel, illetve sok élményben és tapasztalatban lehet része. Az anyagi biztonság helyett az általa elért élmények a fontosabbak a számára. Éles eszének és tájékozottságának köszönhetően általában nem jelent gondot az anyagiak előteremtése. 

Korai életszakaszaiban átélhet fájdalmas érzéseket a védettséggel kapcsolatban, lelki sérüléseket szerezhet a szeretetlenség és frusztrációk tekintetében, ez lehet a későbbi érzelmi bizonytalanság táptalaja. Ennek következtében félelem alakulhat ki az igazi közelség és intimitás tekintetében, nehezére eshet az érzelmek kifejezése és elfogadása. Az érzelmi biztonságot kívül keresheti, például az anyagi biztonság megteremtésével. Életének egyik fő témája a konfliktus a párkapcsolaton belüli alkalmazkodásra való törekvés és az önkibontakoztatás erői között. Feladata, hogy igazán merészkedjen bele a kapcsolatba, őszintén forduljon oda a másik felé, figyeljen oda a valós szükségleteire. Legyen tudatos a kompromisszumok kérdésében. Le kell küzdenie félelmét, hogy elvész egy szoros kapcsolatban, esetleg nem veszik eléggé figyelembe, netán nem tudja megőrizni individualitását, függetlenségét.  

Harmonikus kapcsolatra törekszik gazdag belső világa és a külvilág között. Intuitív, időnként befelé forduló. Boldog tapasztalatokat szerezhet az egyedüllétben és a csendben. Ha rendszeresen visszahúzódik a külvilágtól, megtalálja a dolgok rejtett értelmét, azt a tudást, amely nem e világból való. Örömét leli meditációban, spirituális gyakorlatokban, tudattalanja gazdag intuíciókkal és segítséggel látja el. A jövőbeni fejlődést meglepő intuíciókban érzi meg, fogékony az új spirituális áramlatokra. Mindaddig nem találja boldogságát, amíg kívül keresi. Lázadhat a szabadság mindenfajta korlátozása ellen, ennek ellenére lehetséges, hogy saját szabadságát csak titokban engedi meg magának. Olyan ember, aki vágyódik a szabadság után, ugyanakkor szüksége van egy puha, meleg, megértő fészekre, kényeztetésre.

Rendkívül nagylelkű és felelősségteljes. Intuícióját, kreativitását azonban nem mindig használja ki, mert nincs mindig elég kitartása ahhoz, hogy a gyakorlatban is megvalósítsa számtalan ötletét. Amiről viszont úgy dönt, hogy végigcsinálja, ahhoz megvan a kezdeményezőképessége, sőt a bátorsága is. Képes teljesen elszakadni környezetétől és belemerülni abba, amit éppen csinál, vagy akár a fantázia világába. Szeret tervezni, jó a felfogó- és a tanulási képessége. Szüksége van időnként egy csendes sarokra, ahová elvonulhat, ha erre támad igénye.

Nem biztos, hogy felvállalja az irányítói szerepet, de jó vezetői képességekkel is rendelkezik. Megvan benne a sikeres emberek energiája, ellenben nincs benne vágy a meggazdagodásra, a hatalom megszerzésére. A mérleg nyelvét ki kell egyensúlyoznia a munkatempóval, a pénzzel, valamint az idővel való gazdálkodás tekintetében.

Legfőbb életfeladatát azonban az érzelmi önkifejezés és őszinteség, a jó együttműködés és egyensúly megteremtésén keresztül az önfegyelem gyakorlása által érheti el. Komoly kihívásokkal kell szembenéznie az együttműködés terén, mert hajlamos mindenét odaadni embertársainak. Képes lemondani identitásáról, kaméleonszerűen alkalmazkodni partneréhez, hogy aztán később bezárkózzon, vagy megnehezteljen, olyan mértékben, amilyen mértékben megtagadta saját szükségleteit. Ha nem figyel oda magára, a túl sok inger és információ hatására szétszórttá, szórakozottá, sőt szélsőséges esetben még kiégetté is válhat.

Az egyensúlyt nem csak a pénzzel, az idővel, a munkaerővel való gazdálkodásban kell megvalósítania, hanem az önbizalom kérdésében is. Legtöbbször kevesebbel rendelkezik az indokoltnál, de néha-néha előfordulhat, hogy kompenzációként időlegesen átbillen a mérleg nyelve a túloldalra és bizonyos kérdésekben túlértékeli képességét, vagy leginkább erejét. A túlzott együttműködésre való hajlam karöltve a drámai megélésre késztető energiákkal, kibillent állapotokban akár még mártír komplexust is eredményezhet. Ilyenkor meg akarja menteni az embertársait, sőt az egész világot, harcolni akar a saját és más szabadságáért.

Az ingadozáson a túlzott együttműködés, és annak megtagadása között, illetve a végletes függés vagy függetlenség tekintetében úgy tud túllépni, ha megengedi magának a határok megtapasztalását. A függetlenség megvalósítása mellett fontos a kölcsönös egymásrautaltság egészséges egyensúlyának megteremtése is. Meg kell tanulnia elfogadni embertársai felajánlásait és segítségét is.

Ha pozitívan működteti energiáit, mindenféle korlátozó hiedelemtől és félelemtől mentes érett személyiséggé válik, aki nem fél az érzelmi kockázatvállalástól. Ha esetlegesen negatívan működteti energiáit, akkor manipulálhatja a környezetét, időnként haragra gerjedhet, vagy bezárkózhat. Túlzottan együttműködhet, melyért később megneheztel. Akaratlanul is olyan szituációkat teremt maga körül, melyben kiszolgáltatottá válik. Meg kell húzni érzelmi határait, ne legyen drámafüggő, ne legyen kiszolgáltatottja a külvilág eseményeinek! Egészsége tekintetében arra kell vigyáznia, ne erőltesse túl az idegrendszerét, ne váljon feszültté, kimerültté.

A pszicho-genetika adatai szerint a szexualitás és kreativitás témaköréért felelős csakra energetikája igen magas, ezért folyamatosan oda kell figyelnie ennek karbantartására. Ez az odaadás, az el-és befogadás, valamint a „belebocsátkozás” témáinak egészséges kezelésével és kreativitása alkalmazásával érheti el. Ha kibillentnek érzi ezeket az energiákat, segíthet a borostyánkő és a karneol, a kardamom, a szantálfa és az ylang-ylang illóolajok párologtatása, illetve a narancssárga szín alkalmazása. Vigyáznia kell  a hormonális egyensúlyra, a nemi szervek egészségére. Ha negatívan működteti a csakra erőforrásait, akkor a méh és a mellek megbetegedései, étkezési zavarok, kapcsolati és kreativitási problémák jelentkezhetnek. A pozitív működtetést mozdítja elő az érzéki tapasztalatok és az örömök, a belső szabadság megélése.

A szex- és a torok csakra működése összefügg egymással, így nem meglepő, hogy a kettes csakra magas energetikája mellett az ötös csakra igen nagy energiahiányban szenved, tehát ennek energia rendszerét szintén szükséges harmonizálni. A születési adottságai szerint meg kell tanulnia őszintén kommunikálni, bátran kimondani az érzéseket és a gondolatokat, még ha fél is a következményektől. Szükséges odafigyelni a pajzsmirigy működésére, a légzőszervek egészségére. Sokat segíthet a kék szín alkalmazása, a türkiz, az akvamarin, minden kék kő, a fenyő, a zsálya, az eukaliptusz illóolajainak párologtatása.

Részletetes és konkrét személyiségtérkép készítése egyedi, komplex módszerekkel: 20 55 33 44 7