Az „önbecsülés” programja - 3. rész

Ahhoz, hogy megszabaduljunk rögeszméinktől, le kell lepleznünk hiedelmeinket, alaptalan félelmeinket, amelyek a kilátástalanság állapotában tartanak minket.

Rögeszmés, irracionális elképzelések:

- Önbizalmunk szárnyakat kap, ha osztatlan tetszést váltunk ki az emberekben. Mivel ez lehetetlen, kudarchoz vezet, a kudarc pedig bűntudathoz. A bűntudat csökkent önértékeléshez, ami megint csak arra sarkall, hogy még jobban mások kedvében járjunk.
- Ha körülményeink nem a szájunk íze szerint alakulnak, feszültnek kell lennünk, szüntelen aggódnunk kell.
(Teljesen hozzászoktunk, hogy boldognak érezzük magunkat, ha nekünk tetszően működnek a dolgok és boldogtalanok legyünk, ha nincs ínyünkre valami.)
 
A társfüggőség mint függőség

- Társfüggésnek az egyén szégyenérzetén, alacsony önértékelésén és a meghittségtől való félelmén alapuló érzelmek, hiedelmek és magatartásformák rendszerét nevezik. 

A társfüggőség tévhitei

- Mások elképzelései számomra fontosabbak, mint a sajátjaim.
- Másoknak szüksége kell legyen rám, hogy valamirevalónak és szeretetre méltónak érezhessem magam.
- Személyes kapcsolataimból, az emberek viselkedéséből tudhatom meg, ki vagyok.
- Szigorúan bírálom a tetteimet, kijelentéseimet és gondolataimat. Csak elítélni tudom magamat, szeretni egy csöppet sem.

(A ráeszmélés arra, hogy milyen módon tartod távol magadtól a szeretetet, még önmagában nem hoz változást.)

Meg kell nyitnod a szíved a szeretetteljes kapcsolatokra!!!

Bővebben az aktuális előadásokon, tréningeken és tematikus műhelyfoglalkozásokon.

További információk: 20 55 33 44 7

(Forrás: Lee Jampolsky)