Az „önbecsülés” programja - 1.rész

Alapfogalmak

- Feladatunk a szeretet hajszolása helyett az, hogy felkutassuk és megtaláljuk a belső korlátainkat, melyeket azzal szemben felállítottunk.
- Többnyire az a kényszerképzet tart a hatalmában, hogy a boldogságot rajtunk kívül kell keresnünk.
- Ahhoz, hogy magunkban találjuk meg a lelki békét, meg kell ismernünk önmagunkat.
- Ehhez ad segítséget a külvilág, amely a mi belső állapotainkat, tulajdonságainkat tükrözi vissza.

Követendő irányelvek önmagunk megismeréséhez

- Amikor egy másik ember felett ítélkezünk, ideje elgondolkodnunk, mi az, amit elutasítunk magunkban.
- Amikor rögeszmésen meg akarunk változtatni, azaz javítani valakit, a függőség csapdájába esünk, ugyanis egy másik ember viselkedésétől tesszük függővé a boldogságunkat.
- Ez a külvilágra irányuló keresés az Ego csapdája, amely csak fájdalmakhoz, csalódásokhoz és konfliktusokhoz vezethet.

Az Ego alapvető téveszméi a bűntudat, a szégyen és a félelem

- A bűntudat az a meggyőződés, amely szerint helytelent, rosszat vagy megbocsáthatatlant követtünk el.
- A szégyen az, ha a bűntudat hosszú ideig fennáll, így azt hisszük, hogy mi magunk is rosszak vagyunk.
- A félelem az, amikor vétkesként rettegni kezdünk a büntetéstől. Ez lehet Istenfélelem, lehet félelem a sors kiegyenlítő, igazságszolgáltató sorscsapásaitól, továbbá a legsúlyosabb esetben arra a következtetésre juthatunk, hogy nem vagyunk méltók a szeretetre.

A rögeszmés gondolkodás központi hiedelmei

- A félelem indokolt. Félelmeink felülvizsgálata nagyon felszabadító hatású, szintén kiválóan alkalmas rá a spirituális választerápia módszere.
- A többi ember felelős a közérzetemért, élményeimet a körülmények befolyásolják. Pedig az igazság az, hogy az egyetlen személy, aki az érzéseimért felelős, az saját magam.
- Irányítani tudom más emberek viselkedését, az eseményeket is állandóan irányítani akarom.

Mindezek következménye a nagy feszültség, illetve, hogy kicsúszik a gyeplő a kezünkből...

Bővebben az aktuális előadásokon, tréningeken, műhelyfoglalkozásokon. További információk: 20 55 33 44 7

(Forrás: Lee Jampolsky)
(Folytatás a 2. részben.)