A boldogság kék madara 2.


"Húsz év múlva nagyobb csalódást okoznak majd azok a dolgok, amelyekből kimaradtál, mint azok, amelyeket elkövettél.

Oldd hát ki a hajókötelet, hagyd el a biztonságos parti vizeket! ... Kalandozz! Ábrándozz! Tégy felfedezéseket!"
                                                                                                                                 
(Mark Twain)    

Az értékek:

- Szívünk legmélyebb vágyai, milyenek szeretnénk lenni, mit akarunk elérni, hogyan akarunk viszonyulni a világhoz. 
- vezérlevek, amelyek egész életünkön át motiválhatnak minket a helyes cselekvésre.

Fontos felismerni, hogy az értékek nem azonosak a célokkal. A cél egy olyan vágyott eredmény, amelyet el akarunk érni, az érték pedig egy olyan irány, ami felé tartunk, egy folyamat, amely soha nem ér véget. MIndenkinek más és más, az életfeladat, a sorsút, az egyéni fejlettségi szint, valamint a már elért eredmények függvényében.

Pl.:
cél - házasságkötés
érték - szeretetteljes és  gondoskodó házastársak legyünk

Értékek a különböző életterületeken: kapcsolatok, munka/képzés, fejlődés/egészség, szabadidő, … lsd. kérdőív.

Itt az idő az elmélyülésre!
- A fenti értékek közül melyek a legfontosabbak a számomra?
- Melyek azok, amelyeknek a leginkább megfelelek?
- Melyek azok, amelyeket a leginkább elhanyagolok?
- Milyen értékekkel kellene a leginkább foglalkoznom most?

Pl.:
A párkapcsolat területén a nyitottságot és az őszinteséget tartom most a legaktuálisabban követendő értéknek.

Mit tehetek érte?
Célok lebontása rövid, közép- és hosszútávúakra, .. majd készíts akciótervet!
- Milyen lépések szükségesek a cél eléréséhez?
- Milyen forrásokra van szükség? (Ha van ilyen…)
- Mikor hajtom végre?
 
(Forrás: Dr. Russ Harris)

Bővebben az aktuális tréningeken és az egyéni terápiás beszélgetéseken.

További információk: 20 55 33 44 7