Múlt és jelen kiegyensúlyozása, elfojtás és elfogadás

Múltunkkal való kapcsolatunk élénk szerepet játszik abban, hogy milyen a jelenlegi viszonyunk saját magunkkal és a külvilággal. Életerőnk és egészségünk, valamint alapvető attitűdjeink is múltunkat tükrözik és azt fejezik ki, hogyan befolyásolták korábbi élményeink a fejlődésünket. Ezért abban, hogy visszanyerjük esetlegesen elveszett egészségünket és eltékozolt vitalitásunkat, nagyon lényeges momentum, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki és ápoljunk azzal a hatalmas belső tárházzal, amelyet emlékeknek nevezünk.  
Az emlék kiegyensúlyozó pszichológiai gyakorlat során megpróbálunk intenzív kapcsolatot teremteni a múltunkkal és megtalálni az egyensúlyt a súlyosabb, szorongató emlékképek és a kellemes, sőt a csodálatos időszakok között. A múltról gyakran hamis elképzeléseket hordozunk magunkban, a boldogtalanok szinte csak a szürke, nyomasztó dolgokra emlékeznek, akik boldogabbak, azok pedig csak a szépre, a jóra emlékeznek.
Az ilyen torzító emlék-korrekciók egyensúlyzavarokat idézhetnek elő én-képünkben, amely pedig további lelki egyensúlyvesztést vált ki. A cél az, hogy visszanyerjünk egy harmonikus és reális képet mindarról, ami a múltban történt velünk és ami jelenlegi állapotunkhoz elvezetett, illetve ezzel egy időben begyógyíthatjuk lelki sebeinket, hogy tudat alatt ne fejlesszenek bennünk további elfojtásokat és szorongásokat.
A korábban minket ért, fájdalmat okozó, sokkoló, valóságérzetünket megzavaró történéseket önvédelmi reflexként igyekeztünk kitörölni tudatunkból, így fehér foltokat hoztunk létre a memóriánkban. Ha felfedező utakra indulunk a múltba és ítélkezéstől mentesen újraértékeljük az eseményeket, nem lesz szükség további elfojtásokra, így visszanyerhetjük énünk elveszett részeit és ez komoly javulást eredményezhet az életerőnkben.
Az elfojtás szó komoly jelentőséggel bír a pszichoszomatika területén, mert azzal leromboljuk lelki sérthetetlenségünket és valójában a betegség gyakorta közvetlenül az elfojtási minta megnyilvánulása. Az elutasításhoz erőfeszítéseket kell tennünk, hogy azt a nem kívánt valamit vagy valakit eltávolítsuk az életünkből.  Félünk ezek negatív hatásától, és ezzel a félelemmel együtt jár egy küzdési vagy menekülési reakció, de ha egyik sem lehetséges, akkor a tudatalattiba, feldolgozatlanul száműzzük a kellemetlenséget, amely a mélyből továbbra is tudattalanul befolyást gyakorol pszichés működésünkre. Ráadásul az agresszió, a menekülés és az elfojtás is állandó energiát igényel, ami rombolja biológiai rendszerünket.
Az elfojtás ellentéte az elfogadás. Amikor elfogadunk valamit, megnyílunk előtte, hagyjuk, hogy befolyást gyakoroljon ránk. Létjogosultságot adunk annak a valaminek a saját világunkban és biztosítjuk számára az életteret, nincs szükségünk energiánk pazarlására és eltékozlására, mert harmóniában élünk vele.    
Amit a jelen pillanat elutasításáról, elfojtásáról vagy elfogadásáról elmondható, az ugyanúgy érvényes azokra a tapasztalatokra is, amelyek már az elfojtás következtében visszahúzódtak emlékezetünkben, de ugyanolyan erőteljes hatással lehetnek érzéseinkre és gondolatainkra.
Az emlékezés megrázkódtatásától való félelem sokakban további elkerülési stratégiákat válthat ki, mégis érdemes visszagondolni a régóta nyomasztó emlékekre. Engedjük őket a felszínre törni és próbáljuk őket újragondolva elfogadni, így megszabadulhatunk negatív hatásaiktól. A múltat nem változtathatjuk meg, de az arról való gondolkodásunkat, szemléletünket igen. Egy bizonyos ponton pedig azt fogjuk észrevenni, hogy eddigi beidegződött valóságképünk sokkal harmonikusabbá vált.  
Amint szabadon mozgunk emlékeink és jelenlegi élményeink között, egy egészen kiterjesztett tudati állapotban találjuk majd magunkat és azt fogjuk tapasztalni, hogy a testünkben ébredő érzések egyszerre származnak a jelenben és a múltban érzékelt hatásokból. Egy pillanattal később pedig már a mostani élményünk is emlékképpé változik. A múltnak és következményének, a jelennek ilyen tudatos összekapcsolása az életerő drámai növekedését idézi elő a testünkben.      

Egyénre szabott emlék kiegyensúlyozó kirándulások: 20 55 33 44 7

(Forrás: John Selby)