Mikor működhet egészségesen egy (pár)kapcsolat?

1. Ha mindkét partner érett, önálló személyiség a szó legigazibb értelmében.
2. Ha megőrzik a kettejük közötti távolságot és ezzel teret hagynak egymás fejlődéséhez, kibontakozásához.
3. Ha van legalább egy közös céljuk, ami elkötelező erejű mindkettejük számára és ami összhangba hozza a két partner fejlődését.

A problémák három fő oka:
1. Ma a felek szabad elhatározásukból kötnek szövetséget, így válságos helyzetükben a megoldások keresése helyett tévedésükre hivatkozva hamar eljutnak a kapcsolat felbontásáig.
2. Általában sokat várunk a partnerünktől, minimum, hogy megoldás legyen a világ és a mi összes bajainkra.
3. A felek a másik szemében a saját elfojtott „árnyékos én-részét” képviselik, amellyel nem tudnak, vagy nem akarnak szembesülni.
A megoldás az önismeret és a személyiségfejlesztő munka, azonban elengedhetetlen a felek közötti őszinte kommunikáció.

12  csapdahelyzet és kommunikációs szabály:
1. Minden olyan mondat, amely azzal kezdődik, hogy „Csak mert te, …” , a partnert automatikusan a védekezés-támadás állásba kényszeríti, így a konstruktív beszélgetés esélye nulla. Viszont minden olyan első személyben megfogalmazott vélemény elfogadható. („Látom rajtad …, Dühös vagyok…”)
2. Minden olyan mondat, amely automatikusan azzal kezdődik, hogy „Igen, de …”  azt jelenti,
nem figyeltünk kellőképpen az elhangzottakra. 
A magyarázkodások nem hoznak közelebb egymáshoz, annál inkább annak megismerése, hogyan látja a partner a dolgokat. 
3. A „csak azért is” hozzáállás: A másik fél vélt vagy valós hibás magatartása nem jogosít fel semmilyen megtorlásra, mert ez mind a hadiállapotokat erősíti. Az elrontott helyzeteket bosszúállással nem, csak a körülmények tisztázásával és megbocsátással lehet megoldani.
4. A szeretet megnyilvánulások és bókok el nem fogadása: „Biztosan nem gondolod komolyan …, Te csak úgy mondod …” Annyi szeretetben részesülünk, amennyit megengedünk magunknak. Ha valaki úgy érzi, nem szeretik eléggé, az többnyire annak a következménye, hogy tudat alatt nem tartja szeretetre méltónak magát.
5. A test beszéde: Aki kedves dolgokat mond ugyan, de közben nem néz partnere szemébe, lebecsülő kézmozdulatot tesz vagy szomorú arcot vág, épp az ellenkező hatást éri el, de zavartságot mindenképpen. A megfelelő gesztusokkal a megfelelő helyen és időben lényegesen többet érhetünk el, mint a hosszadalmas szóvirágokkal.
6. A féltékenység három személyes gyengeség következménye, melyek a birtoklási vágy, a kisebbrendűségi érzés és a saját öntudatlan hűtlenségi vágy. A legjobb gyógyszer az önismeret és az önérték-tudat megerősítése. 
7. „Egyedül is képes vagyok mindenre.” Az érett személyiséghez hozzátartozik, hogy bármilyen szinten is állunk, mindig vannak sebezhető pontjaink. Engedjük meg a másiknak, hogy olyan területeken, ahol mi gyengébbek vagyunk, segíthessen.
8. Szex. „Akkor teheted, ha én akarom.” A férfi ostromolja a nőt, viszont az nem hajlandó, vagy a nő környékezi meg a férfit, mire az elmenekül. Az egymástól való növekvő távolság a vágy növekvő feszültségét hozza létre és az önkéntesség hajlandóságot teremt.  
9. „Éppen olyan vagy, mint az anyád/apád.” A szemrehányások önvédelmi reakciókat indítanak el a partnernél, hogy a sértett önérték-tudatát helyreállítsa. Pedig minden kapcsolatban élő fél egyszeri és megismételhetetlen egyéniségnek kíván látszani és azt szeretné, hogy úgy is bánjanak vele. Te nem?
10. Veszekedések: Ha a nő sír és kiabál, a férfi hallgatásba  burkolózik, ez azt jelenti, hogy az indulatokkal és elfojtásokkal terhes helyzet nem alkalmas a dolgok tisztázására. Mindenképpen sort kell keríteni a higgadt vitákra, a tisztázó véleménycserékre, mert csak a kibeszéletlen, „befülledt” gondok és bajok választhatják el a társakat.
11. „Az ember mégiscsak elvárhatja ... , Én magam ilyen esetben …” A kapcsolatban mellettünk van még valaki, aki egy önálló személyiség, önálló fejlődéstörténettel, különbözik tőlünk, néha bizonyos kérdésekben jelentősen. Előlegezzünk a másik embernek annyi figyelmet, hogy legyünk kíváncsiak az ő meglátásaira. 
12. A felelősség vállalása: Ha hagyja magát elcsábítani, éppúgy felelős, mintha kezdeményezett volna.  Nincs olyan áldatlan helyzet, amelyért kizárólag csak az egyik fél a hibás. Mindig kettőn áll a vásár. Minden szó és tett helyes amíg az ember hű marad önmagához és a partnerét nem bántja vele. A helyett, hogy a túlságos közelségtől vagy a magunkra maradástól való félelem emésztené fel energiáinkat, a szeretet öröme tegye ünneppé hétköznapjainkat.
(Forrás: Stephan Lermer)

Berkó Zsófia
önismereti tanácsadó, személyiségfejlesztő tréner, személyre szabott tanácsadás. 20 55 33 44 7