A megbocsátás gyógyító és felszabadító ereje

Az alábbi munkalap kitöltése hozzásegíthet minket ahhoz, hogy felül tudjunk emelkedni a betegségeket és rossz közérzetet okozó rögzült sérelmeinken.

A szemléletünk megváltoztatásával sokat tehetünk lelki és fizikai egészségünkért, valamint emberi kapcsolatainkért.

Nyiss teret a csodának!  -   A sorsfordító megbocsátás munkalapja

Dátum: ___ Alany (X, aki/ami felzaklatott): ___

1. A SZTORI ELMESÉLÉSE  2. AZ ÉRZÉSEK ÁTÉLÉSE  3. A SZTORI MEGDÖNTÉSE  4. A SZTORI ÚJRAFOGALMAZÁSA  5. A SZTORI MEGDÖNTÉSE

1. Jelen véleményem szerint ez a szituáció okozza rossz közérzetemet: tudat alatt magunknak  választottunk, és egy gyógyító táncot jártunk egymással és egymás érdekében.

2/a. Szembesülés (X-szel): Azzal zaklattál fel, hogy:
2/b. A következőket érzem amiatt, amit tettél (teszel):

3. Szeretetteljesen ismerem és fogadom el, és többé nem ítélem el az érzéseimet:

4. Az érzéseim a sajátjaim. Senki sem erőszakolhat rám érzéseket.
Az érzéseim a szituációról alkotott képemet tükrözik.

5. Bár nem ismerem a miértet és a hogyant, de immár belátom, hogy a lelkem idézte elő ezt a szituációt okulásom és fejlődésem érdekében.

6. Észrevettem néhány jelet az életemben, például visszatérő viselkedésmintákat és egyéb jellegzetességeket, amelyek arra mutatnak, hogy a múltban már számos ilyen gyógyulási lehetőség nyílt előttem, azonban akkor nem ismertem fel őket. Például:

7. Hajlandó vagyok belátni, hogy küldetésemnek vagy „lelki egyezségemnek” részét képezte az ehhez hasonló tapasztalatok átélése - bármilyen okból.

8. Rossz közérzetem jelezte, hogy megvontam magamtól és (X-től) a szeretetet azzal, hogy ítélkeztem, elvárásokat tápláltam, meg akartam változtatni (X-et), és úgy láttam, hogy nem üti meg a tökéletesség mércéjét. (Sorold fel az ítéleteidet, elvárásaidat és azon viselkedésformáidat, amelyek arra mutatnak, hogy meg akartad változtatni [X-et]!)

9. Immár tisztában vagyok vele, hogy csak akkor zaklatom fel magam, amikor valaki lényem azon részeiben kelt rezonanciát, amelyeket nem ismerek el sajátomnak, tagadok, elfojtok, majd másokra vetítek ki.

10. (X) ___ azt tükrözi, amit meg kell szeretnem, és el kell fogadnom önmagamban.

11. (X) ___ egyik téveszmémet tükrözi. Ha megbocsátok (X-nek), meggyógyítom önmagam, és újrateremtem a valóságomat.

12. Immár tisztában vagyok azzal, hogy semmi sem helyes vagy helytelen, amit (X) vagy bárki más tett. Elvetek minden ítéletet.

13. Levetkőzöm azon szükségletemet, hogy mást hibáztassak, és nekem legyen igazam, és hajlandó vagyok felismerni a tökéletességet az adott helyzetben, annak jelenlegi formájában.

14. Bár nem ismerem a választ a mit, miért és hogyan kérdésekre, immár tisztában vagyok vele, hogy mindketten pontosan azt kaptuk, amit tudat alatt magunknak választottunk és egy gyógyító táncot jártunk egymással és egymás érdekében.

15. Áldalak téged (X) ___, amiért hajlandó voltál szerepet játszani a gyógyulásomban és megbecsülöm magam azért, mert hajlandó voltam szerepet játszani a Te gyógyulásodban.

16. Maradéktalanul kiengedem a tudatomból a következő érzéseket (lásd 2/b!)
Itt a valódi érzelmeidet határozd meg!

17. Méltányolom hajlandóságodat, (X) ___ , amelyet a téveszméim tükrözésére mutattál és áldalak azért, hogy megadtad nekem a sorsfordító megbocsátás és önelfogadás lehetőségét.

18. Immár tisztában vagyok vele, hogy amit átéltem (az áldozatsztorim), az helyzetem szubjektív értelmezésének eredménye volt. Most már megértem, hogy ezt a „valóságot” képes vagyok pusztán azáltal megváltoztatni, hogy spirituális értelemben újrafogalmazom, és hajlandó vagyok felismerni a szituációban rejlőo tökéletességet.
Például... (Próbálkozz meg egy újrafogalmazással a sorsfordító megbocsátás szemszögéből, ami lehet egyszerűen egy általános kijelentés is, miszerint biztosan tudod, hogy minden tökéletes, de vonatkozhat konkrétan a helyzetedre is, ha ténylegesen felismerted ajándékait!)

19. Maradéktalanul megbocsátok magamnak, ___, és elfogadom magam szerető, nagylelkű és kreatív lényként. Levetkőzöm mindennemű szükségletemet arra vonatkozóan, hogy a hiány és a behatároltság érzelmeibe és gondolataiba kapaszkodjam, amelyek a múlthoz kötnek. Visszavonom energiáimat a múltból és ledöntök minden korlátot, amely útját állja annak a szeretetnek és bőségnek, amelyről tudom, hogy bennem rejlik e pillanatban. Magam alakítom az életemet és képes vagyok újra önmagammá válni, feltétel nélkül szeretni és támogatni saját magamat pontosan úgy, amilyen vagyok, minden erőmmel és nagyszerűségemmel.

20. Ezennel átadom magam a Felsőbb Hatalomnak, amelyre Istenként gondolok és megbízom benne annak tudatában, hogy ez a szituáció a  továbbiakban is tökéletesen, az Isteni Útmutatással és spirituális törvénnyel összhangban fog kibontakozni. Elismerem egységemet és érzem, hogy újra tökéletes kapcsolatban állok Forrásommal. Visszanyertem valódi természetemet, amely a szeretettel azonos, és ezennel visszaállítom (X) -iránt érzett szeretetemet is. Lehunyom a szemem, hogy érezzem az életembe áramló szeretetet és azt az örömöt, amely a szeretet átéléséből és kinyilvánításából fakad.

21. Feljegyzés neked, (X) ___Miután kitöltöttem ezt a munkalapot, én ___ már tisztában vagyok vele, milyen szerencsés vagyok, hogy az életem része vagy. Mindig is tudtam, hogy jó okkal rendeltettünk egymásnak és most már azt is tudom, hogy mi volt ez az ok.
Maradéktalanul megbocsátok neked, (X) ___, mivel immár tisztában vagyok vele, hogy semmi rosszat nem tettél, s hogy minden Isteni Rend szerint működik. Feltétel nélkül méltányollak, elfogadlak és szeretlek pontosan olyannak, amilyen vagy.

22. Feljegyzés önmagamnak:
Becsülöm önmagam, amiért volt bátorságom, hogy keresztülmenjek ezen és amiért képes voltam túllépni az áldozatléten – most már SZABAD vagyok.
Elismerem, hogy spirituális lény vagyok, aki emberi megtapasztalást él át, és szeretem és támogatom magam emberi létem minden aspektusában.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK:

A munkalap Colin Tipping Sorsfordító megbocsátás című könyvéből származik. Köszönet dr. Michael Ryce-nak és Arnold M. Patentnek.
© 2001 Colin Tipping
Nem sért szerzői jogokat, ezért nyugodtan ossza meg másokkal az információkat.

Ha valahol elakad a folyamatban és szüksége van segítségre, jelentkezzen!

Berkó Zsófia önismereti tanácsadó, személyiségfejlesztő tréner

info@gyogyitobeszelgetes.hu, 20 55 33 44 7 (sms is küldhető)