Tematikák

EGYEDI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, EGYÉNI GYAKORLATORIENTÁLT ÖNISMERETI,

TUDATOSSÁGFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

BUDAPESTEN, SZEGEDEN ÉS BÉKÉSCSABÁN

Egyeztetés egyedi igények alapján telefonon, sms-ben (20 55 33 44 7),

illetve levélben: berko.zsofia@gmail.com. A választható témák leírásai

a főoldalon olvashatók, mélyebb betekintést a munkafolyamatokba

és azok eredményeibe az esetleírások által lehet nyerni

(az "Esetleírások" menüpont alatt).

 

ÚJ! ONLINE GYAKORLATI ÖNISMERETI TANFOLYAM - LELKI WELLNESS

Különleges lehetőség egy otthon végezhető szisztematikus, átgondolt, gyakorlatias önismereti útra.

Bárhol is tartasz az önismeret kalandos útján, az egymásra épülő témák figyelemmel kísérése és a kérdőívek kitöltése, valamint az egyszerű feladatok, gyakorlatok elvégzése lehetőséget ad az áttekintésre, egyfajta állapotfelmérésre, vagy akár az összegzésre a korábbi problémákat, témákat illetően, esetleg rávilágíthat azok még megoldatlanul maradt részleteire. Ha segítséget szeretnél a mélyebb feltáró munkához, valamint a gyakorlati, valóban működő megoldások, mint a szemléletváltás, a megértésen, az együttérzésen, az elfogadáson alapuló kommunikációs és viselkedési minták megismerése és begyakorlása  fontos a számodra, itt az ideje, hogy tegyél is magadért!

 

AZ ÉLETEDBEN BEKÖVETKEZŐ POZITÍV VÁLTOZÁSOK MELLETT

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKRE SZÁMÍTHATSZ:

- Minden új regisztráló egy egyszeri személyes, fél órás konzultáción vehet részt térítésmentesen

- Bármilyen meghirdetett programot 50% kedvezménnyel lehet igénybe venni

- A külföldön és vidéken élők számára lehetőség van a „Messenger”segítségével történő tanácsadásra.

- KÉK PILLANGÓ KÖNYVKUCKÓ: bármelyik könyv árából -10% kedvezmény.  

 A havi tagdíj összege: 5 ezer forint, amely átutalással, esetleg személyesen rendezhető. 

A tanfolyam, azaz a havi bontásban feldolgozandó téma anyagát, az otthon is elsajátítható elméletet, a gondolatébresztő írásokat, a kérdőíveket, az egyszerű feladatokat és gyakorlatokat, az esetleírásokat, valamint a témához kapcsolódó könyvismertetőket havi három alkalommal küldöm, hogy legyen idő az átgondolásra, az elmélyedésre, az önálló belső munkára.

Jelentkezés, regisztráció: 20 55 33 44 7 (SMS), berko.zsofia@gmail.com

 

 

KONZULTÁCIÓS NAP BUDAPESTEN, SZEGEDEN ÉS BÉKÉSCSABÁN

Ha már többször gondoltál arra, hogy ideje tenni magadért,

ha kíváncsi vagy testi tüneteid háttérben rejtőző okaira,

ha sok problémád van, esetleg nem tudod, jó irányba tart-e életed hajója,

az időnként megtartott konzultációs napok keretében van lehetőség egy rövid ismerkedésre

és arra, hogy feltedd a számodra legfontosabb kérdéseket.

Az aktuális időpontok a www.facebook.com / Gyógyító beszélgetés (Kék pillangó)

oldalon követhetők nyomon.

 

HÉTKÖZNAPI GYAKORLATI ÖNISMERET

A HELYES ÖNÉRTÉKELÉS KIALAKÍTÁSA

Mikor ajánlható neked ez a foglalkozás?
- Ha önértékelésed mások véleményétől függ.
- Ha kényszeresen irányítani akarod az eseményeket és a környezetedben élő embereket.
- Ha úgy érzed, nem mered a világnak megmutatni valódi önmagad.
                                                                         
Számtalan súlyos betegség kialakulása mögött áll „önértékelés letörési” konfliktus, amely elfojtásokból, kompenzálásokból és kivetítésekből tevődik össze. A jó hír az, ha ezek a konfliktusok megoldásra kerülnek, eltűnnek az ezzel kapcsolatos kellemetlenségek és betegségek az életünkből. Célom az elgondolkodtatás, a hozott témák, a valós, problémás élethelyzet(ek) tudatosabb megoldása.
Elméleti témakörök röviden:
- Miért félünk magunkba nézni?
- Alapvető téveszmék a bűntudat, a szégyen és a félelem.
- Miből táplálkozik a projekció, azaz a kivetítés?
- Miért védekezünk és támadunk?
- Hogyan törhetünk ki a félelem gyűrűjéből?
                                                                                                                 
GYAKORLATI ÖNISMERETI FOGLALKOZÁS –  PÁRKAPCSOLAT

Az önbecsülés és önbizalom hiánya (az önértékelési zavar egy sajátos formája) számos problémás élethelyzetnek áll a hátterében.
Ahhoz, hogy harmonikus (pár)kapcsolatokat tudjunk kialakítani és működtetni, elengedhetetlenül szükséges az egészséges önbizalom.
Elméleti témakörök röviden:
- Mi a társfüggőség fogalma és mik a tévhitei?
- Valóban felelősek vagyunk más emberek érzéseiért és viselkedéséért?
- Jobban adunk mások véleményére és értékrendjére, döntésképtelenek vagyunk?
- Félünk az elutasítástól, nehezen tudunk közel kerülni másokhoz?
- Titokban tartjuk nézeteinket, nem hagyjuk, hogy belénk lássanak?
- Mindenkinek a rendelkezésére állunk, kivéve saját magunkat?
- Túlságosan alkalmazkodunk, nehogy egyedül  maradjunk?
- Mennyire van meg bennünk az intimitás és az elköteleződés képessége?
- Ki tudjuk fejezni őszintén, másokat nem bántva az érzéseinket?
- Önérvényesítés, vagy önfeladás?

GYAKORLATI ÖNISMERETI FOGLALKOZÁS – MUNKA, HIVATÁS

Manapság különösen sok kihívással kell megküzdenünk a munka és hivatás területén. Ahhoz, hogy helyt tudjunk állni a mindennapok „embert próbáló” mókuskerekében, elengedhetetlenül szükséges az egészséges és helyes önértékelés, önbizalom.
Elméleti témakörök röviden:
   - Munkánk egyben a hivatásunk? Tudjuk-e, mi az életfeladatunk?
   - Kihasználjuk-e alkotó és egyéb képességeinket, kreativitásunkat?
   - A vállalkozói lét vagy az alkalmazotti forma alkalmasabb az egyéniségünk számára?
   - Hogyan lehet jól beilleszkedni a munkahelyi struktúrába? A közösségi dinamika sajátosságai.
   - Emberi játszmák a munkahelyen. Szükség van-e a védekezésre, támadásra?
   - Hogyan törhetünk ki a rettegésből, hogy elveszítjük a munkahelyünket?
   - Hogyan tudjuk kezelni a munkahelyi stresszt, a munkamániát, a "mobbing" jelenséget?
   - Mik a kiégéshez vezető lépcsőfokok?
  
GYAKORLATI ÖNISMERETI FOGLALKOZÁS – JÓLÉT, SIKER

Ebben a modulbana valódi bőség és gazdagság elérésének lehetőségeit járjuk körbe.
Elméleti témakörök röviden:
- Mennyire fontosak az anyagiak „itt”, az anyagi világban?
- Bőség vagy hiány szemlélettel éled-e az életed?
- A saját valós szükségleteid vagy mások elvárásai a meghatározó szempontok gazdagságod megítélésében?
- Bedőlsz a fogyasztói társadalom sztereotípiáinak? 
- Megenged-e magadnak a valódi bőséget, gazdagságot? Felismerted már, milyen korlátozó hiedelmek állnak az anyagi bőség és Te közötted?
- Tudatában vagy-e önsorsrontó, önbüntető mintáidnak, programjaidnak?
- Kíváncsi vagy arra, miért eredménytelen a legtöbb pozitív teremtő technika? 

MEGBOCSÁTÁS, DE HOGYAN?

Mindannyian egyetértünk azzal, hogy a megbocsátásnak hatalmas gyógyító, felszabadító ereje van. Ahhoz, hogy ezt elérjük, alapfeltételként a jó szándékunkra, a hajlandóságunkra van szükség és hogy feladjuk az engesztelhetetlenséghez és az áldozati szerephez való ragaszkodásunkat, valamint nyitottak legyünk egy szemléletváltásra, egy magasabb rendű, emelkedettebb nézőpont befogadására. Mindnyájan megsebzett gyógyítók vagyunk és amikor elleplezzük a fájdalmunkat, viisszafojtjuk a szeretetünket, megfosztjuk magunkat és a másik embert is a gyógyulás lehetőségétől. Érzelmeink visszatartása pedig, ami szinte állandó szokásunkká válik, elsorvasztja a szívet. A megrekedt energiablokkok, fájdalomtestek megszüntetésével jelentősen megváltozhat az életünk. A paradigmaváltó új energiás filozófia bármely megkövesedett sérelem és bánat oldására alkalmas. Ennek elsajátításához kapnak hatékony, gyakorlati segítséget az érdeklődők.

Kinek ajánlható ez a foglalkozás? - Mindenkinek, akit valalaha bárki, bármivel megbántott ... illetve, ha valamiért magának nem tud megbocsátani.

KELLEMETLEN GONDOLATOK ÉS ÉRZÉSEK HATÁSTALANÍTÁSA

A tudósok egyetértenek abban, hogy minden érzelemhez a test különböző részeiben lezajló, komplex élettani változások kapcsolódnak és ezek a testi változások készítenek fel minket arra, hogy cselekedjünk.  Annak valószínűsége, hogy egy érzelem hatására hogyan cselekszünk, csak tendenciát, hajlamot jelöl, bármilyen erős érzelmet megélhetünk, viselkedésünk mégis maradhat higgadt.
A tudat először észreveszi a zavaró gondolatot, emléket, vagy körülményt, majd kiértékeli, jó vagy rossz és ezzel párhuzamosan már készíti a testet a cselekvésre: harc vagy menekülés. A harc vagy menekülés stratégiája egy-egy evolúciós túlélési reflex.
Mégis, hogyan kezeljük a rajtunk eluralkodó érzelmi állapotokat? A foglalkozáson bemutatásra kerül a hatástalanítás elméleti háttere és a megoldás gyakorlati technikái.

Tegyük fel magunknak a következő kérdést:  Mit tennék másként, ha nem gátolnának a fájdalmas gondolatok és érzések?

KAPCSOLATÉPÍTŐ FOGLALKOZÁSOK (Vizualizációs, mentális technikák) 

1. Megbékélés édesapával, édesanyával

Számtalan súlyos konfliktus gyökere a vér szerinti  édesapával, édesanyával való lelki kapcsolat rendezetlensége. Alig akad néhány ember, aki maradéktalanul elfogadta a szüleit minden hibájukkal és szeretetreméltóságukkal együtt, hiszen ők is emberek. A cél visszaadni a szülőknek az őt megillető helyet a lelkünkben, így a lekötött energia felszabadul, visszatér a lelki békénk. A módszer minden esetben hatásos, akkor is, ha az élő szülővel valamilyen oknál fogva nem tudunk érdemben kommunikálni, illetve már eltávozott az élők sorából.    

Mikor ajánlható neked ez foglalkozás?
- Ha úgy érzed, feldolgozatlan konfliktusod van édesapáddal vagy édesanyáddal.
- Ha úgy érzed, édesanyád, édesapád nem szeret(ett), nem értékel(t) eléggé.
- Ha úgy gondolod, nem tudsz szabadulni a romboló szülői mintáktól.
- Ha úgy gondolod, nem akarod továbbadni a romboló mintákat gyermekeidnek.
- Ha úgy érzed, önértékelésed még mindig a szüleid véleményétől függ.
- Ha úgy érzed, nem mered felvállalni a szüleid előtt valódi önmagad.
- Ha eddig semmilyen más módszerrel nem sikerült megnyugtató megoldást találnod bármelyik szülőddel kapcsolatos problémádra.

2. Lezáratlan párkapcsolatok, kötődések

Sok ember él hosszú ideig olyan párkapcsolatban, amelyben az adás és elfogadás, a szeretet szabad áramlását a régi, lezáratlan kapcsolati maradványok akadályozzák. Az ellenállás leglényegesebb pontja, hogy a múlt foglyaként letagadjuk feldolgozatlan kötődéseinket. Minden előző kapcsolat, melynek az akkori fontosságát mindkét szereplő elfogadja, elismeri, helyesen ítéli meg, nem fogyaszt többé feleslegesen lelki energiákat. Aki hosszú ideje sikertelen ezen az életterületen, érdemes elgondolkodnia a fentieken, továbbá tennie valamit a pozitív változás érdekében.

Mikor ajánlható neked ez a foglalkozás?
- Ha úgy érzed, nem tudsz szabadulni valamelyik régi partnered emlékétől.
- Ha úgy érzed, egyik korábbi társad nem szeretett, nem értékelt megfelelően és ez maradandó nyomot hagyott a lelkedben.
- Ha úgy gondolod, nem tudsz változtatni az ismétlődő, romboló párkapcsolati mintákon.
- Ha úgy sejted, valakinek az emléke, bármelyik fél részéről beárnyékolja a jelenlegi kapcsolat alakulását.
- Ha eddig semmilyen más módszerrel nem sikerült megnyugtató megoldást találnod az ezzel az életterülettel összefüggő problémádra.

3. Ősök

A szüleink nagyszüleink generációs mintázatát vették át, hogy aztán továbbadhassák felénk. Az öröklődő és tovább másolt családi mintáknak sokszor csak rejtett, mégis hatalmas sorsformáló ereje van. Ki ne szeretne ezekkel a családtagokkal és mintákkal megbékélni és a saját sorsát ezáltal jobbra fordítani?
A vizualizációs gyakorlat során nagyszüleinkkel találkozunk, akik képzeletben elvezetnek minket az ő szüleikhez, nagyszüleikhez, a közös őseinkhez, akikkel képzeletünkben   megélhetünk egy békés, szeretetteljes találkozást.

Mikor ajánlható neked ez a foglalkozás?
- Ha úgy érzed, feldolgozatlan konfliktusod van bármelyik nagyszülőddel.
- Ha úgy gondolod, nem tudsz szabadulni a káros családi mintáktól.
- Ha úgy gondolod, nem akarod továbbadni a káros mintákat gyermekeidnek.
- Ha úgy érzed, őseid közül bárkit kirekesztettek, vagy méltatlanul bántak vele.
- Ha eddig semmilyen más módszerrel nem sikerült megnyugtató megoldást találnod bármelyik káros családi minta felszámolására.

4. Testvérek, féltestvérek (élők, eltávozottak, meg nem születettek) 

A vizualizációs gyakorlatok sorában a testvérek következnek, legyenek azok édes-, fél vagy akár rejtett testvérek. Mindannyian nagyon erős hatást gyakorolnak a lélek működésére, mivel közvetlenül kapcsolódnak az apai-férfias és az anyai-nőies mintákhoz. Ennek értelmében a fiútestvérrel együtt az édesapánkat, a leánytestvérrel pedig az édesanyánkat is kirekesztjük. Érdemes helyreállítani a testvéri kapcsolatokat, különben azok sok életenergiát fogyasztanak. A foglalkozás célja, hogy közelebb kerüljünk azokhoz a testvéreinkhez, akikkel együtt nőttünk fel, de feldolgozatlan konfliktus van közöttünk, továbbá aki már nincs az élők sorában vagy letagadott, ill. csak sejtésünk van a létezéséről.

Mikor ajánlható neked ez a foglalkozás?
- Ha úgy érzed, feldolgozatlan konfliktusod van bármelyik édes- vagy féltestvéreddel.
- Ha bármelyik édes- vagy féltestvéred méltatlanul kitagadták vagy elhanyagolták.
- Ha sejtésed van arról, hogy valahol él egy "rejtett" testvéred.
- Ha eddig semmilyen más módszerrel nem sikerült megoldást találnod a testvérekkel kapcsolatos káros családi minta felszámolására.

5. Gyermekek

Ez a gyakorlat a spontán vagy mesterséges abortusz miatt meg nem született gyermekek tragédiájának, azaz a lelki következmények feldolgozásában segít, illetve olyan gyermekek esetén, akik sajnálatos módon már nincsenek az élők sorában. Továbbá olyan anyáknak és apáknak is oldó hatással bír, akik valamilyen oknál fogva nem tartják a kapcsolatot felnőtt gyermekükkel, vagy bármilyen okból elutasítják őt, esetleg egy szakítás után a közös gyermeküket a korábbi partnerüknél hagyták, és az az érzésük, hogy már végletesen eltávolodtak tőle. 

Mikor ajánlható ez a foglalkozás?
- Ha úgy érzed, anyaként vagy apaként nem tudod feldolgozi gyermeked bármilyen okból történt elvesztését.
- Ha nem tudod megbocsátani magadnak, hogy egy abortusz következtében nem születhetett meg gyermeked.
- Ha eddig semmilyen más módszerrel nem sikerült megoldást találnod a gyermekeddel kapcsolatos konfliktusok megoldására.

 További vizualizációs, mentális gyakorlatok, kérdőívek, tesztek  (közel 100): 

Íme ezek közül néhány a teljesség igénye nélkül -

- Kapcsolat rendezése jelenlegi partnerrel, gyermekkel, baráttal, munkatárssal

- Megbocsátó gyakorlat (élő és már eltávozott rokonok, volt partnerek, barátok)

- Párkapcsolat lehetőségének megteremtése, kapcsolatteremtés üzleti partnerekkel

- A negatív gondolati és érzelmi minták felszámolása

- Érzelmi kiegyensúlyozó gyakorlat

- Kérdőív a megsebbzett gyermekről

- Sorsfordító megbocsátás munkalap

- "Ajándékod a világnak" kérdőív (pályaválasztás, pályamódosítás)

- Kérdőívek a kellemetlen gondolatok és érzelmek hatástalanításával kapcsolatban

 

A programok aktuális időpontjai a www.facebook.com / Gyógyító beszélgetés (Kék pillangó)

oldalon találhatók, ahol lehetőség van "like-ra és megosztásra" is.

Ugyanitt jelenik meg a soron következő KONZULTÁCIÓS NAP aktuális időpontja is.

 

Berkó Zsófia, önismereti tanácsadó, tréner 

További információk és bejelentkezés: 20 55 33 44 7  (sms)